Burza Racing
Wesolego Alleluja!!!

Wesolych Swiat Wielkanocnych,
pokoju ducha, wiary w Boga i w Ludzi.
Umiejetnosci dostrzegania piekna tego ?wiata oraz wiary w Siebie i swoje mozliwosci.

Wesolego Alleluja zyczy
Burza racing Team

Data : 2014-04-18powrót